Agenda

10:00 - 11:30 I Panel: Infrastruktura: Internet exchange points - IXPs, net neutralnost

Kakva je infrastruktura interneta u Bosni i Hercegovini, kako se njome upravlja, šta nedostaje? Kakvo je trenutno okruženje Internet Providera? Ko posjeduje infrastrukturu BH. Interneta? Koje su goruće teme o kojima građani, programerske zajednice, javnost i poslovni sektor trebaju razgovarati? Koji je trenutni status Net neutralnosti u BiH i kako se to odražava na pristupačnost interneta?

11:50 – 13:20 II Panel: Djeca na Internetu: zašto su podaci/data važni

Praksa i izazovi djece u BiH na Internetu. Koja je uloga roda, uzrasta i obrazovanja? Uobičajeno i složeno razmišljanje o interkonekcijama privatnosti, sigurnosti i podataka/data. Internet straha i internet slobode. Zašto su podaci/data važni? Koji su osjetljivi podaci/data, šta su lični podaci, ko ih posjeduje, ko je odgovoran? Dužna odgovornost vlasti, poslovnog sektora i društva.

Resursi:

Djeca i mladi

PONAŠANJE I NAVIKE DJECE NA INTERNETU: stavovi djece, roditelja i nastavnika informatike

ANALIZA U OBLASTI BORBE PROTIV SEKSUALNOG NASILJA I DRUGIH OBLIKA ZLOSTAVLJANJA NA INTERNETU DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

13:40 - 14:30 III Panel: Od zajednice

Najzanimljivije inicijative i pitanja predstavljena od strane inicijatora u obliku kratkih prezentacija.

12 Decembar 2017

Hotel Evropa, Vladislava Skarića 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ovaj razgovor je nezamisliv bez glasa mladih kao inovativne snage društva, prijavi se i pošalji nam svoje mišljenje na temu “Net neutralnost i sloboda Internetu”, iskoristi priliku za učenje, druženje sa inspirativnim predavačima i predavačicama, te proširi svoja profesionalna i privatna poznanstva.

O forumu

Nacionalna IGF incijativa

BH forum o upravljanju Internetom (BHIGF) je nacionalna IGF incijativa posvećena otvorenom, inkluzivnom, raznolikom i neformalnom dijalogu o upravljanju Internetom između svih zainteresiranih strana u Bosni i Hercegovini (BiH). Već treću godinu zaredom, članovi različitih interesnih grupa u Bosni i Hercegovini (BiH), koji su aktivni u svojim stručnim oblastima, sastaće se kako bi nastavili i produbili razgovor o globalnim pitanjima i temama iz nacionalne perspektive, te identifikovati i započeti saradnju na zajedničkim prioritetima.

Drago nam je što možemo reći da će ove godine naš organizacioni komitet biti obogaćen sudjelovanjem UTIC-a, BiH registra za .ba domene i organizacije Save the Children koji će doprinijeti oblikovanju dva glavna panela ovogodišnjeg BHIGF-a. Motivirani i ohrabreni uspjehom, angažmanom i učešćem više od 250 osoba na prethodnim izdanjima, BHIGF 2017 će se fokusirati na dva strateška i aktuelna pitanja o kojima ćemo razviti dijalog i produbiti interesovanje rastuće zajednice posvečene pitanjima i problemima koji se javljaju u vezi upravljanja internetom. Događaj će se održati 12. decembra 2017. godine u Sarajevu.

Ovogodišnja tema se fokusira na dva kritična aspekta upravljanja Internetom, infrastrukturu, koristeći kao polaznu tačku ulogu IXP-a (tačka za razmjenu internetskog prometa), te ljude, sa fokusom na određenu grupu korisnika: djecu i njihovu upotrebu interneta u BiH, uključujući i lokalna i globalna pitanja.

Naslov ovogodišnjeg foruma biće: Učinak mreže: od infrastrukture do djece

Govornici

Saša Mrdović

Elektrotehnički Fakultet Sarajevo

Ševal Bećirević

Telemach

Šadi Matar

Ministarstvo prometa i komunikacija BH

Enes Halilović

UTIC

Dušan Stojičević

Gransy

Sandra Kovačević

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

Alen Zaimović

Save The Children

Josip Vojnić

Pedagoški zavod Tuzlanskog Kantona

Silvije Fučec

Agencija za zaštitu ličnih podataka BIH

Adnan Hantalašević

BH Telecom

Suada Hadžović

Regulatorna agencija za komunikacije

Elmaja Bavčić

OSCE

Rialda Spahić

IT Girls

Erna Ključić

One World Platform

Selma Badžić

Centar ženskih prava

valentina hvale pellizzer

APC - Women's right program

Organizatori

Partneri