Agenda

9:00 – 9:30 Registracija učesnika
(9:30 – 10:00 Izjave za medije)
9:30 – 10:00 Pozdravno obraćanje
10:00 – 11:30 I Panel: Univerzalni pristup – da li smo svi jednaki?
11:30 – 12:00 Pauza za kafu
12:30 – 14:00 II Panel: Borba protiv nasilnog ekstremizma na Internetu i zaštita prava na slobodu izražavanja
13:30 – 14:30 Ručak
14:30 – 16:00 III Panel: Ljudska prava i biznis u bh. internet ekonomiji
16:00 – 16:30 Zaključci i preporuke

21 Oktobar 2016

Hotel Bristol, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

O forumu

Bh. forum o upravljanju internetom (BHIGF) je nacionalna inicijativa usmjerena ka otvorenom, inkluzivnom, raznovrsnom i neformalnom dijalogu o pitanjima upravljanja internetom među svim zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini (BiH). Forum je otvoren za sve organizacije i individue (vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo, tehnička zajednica, akademska zajednica, mediji i drugi) zainteresirane za dijeljenje ideja, oblikovanje i doprinos politikama interneta u BiH, uz snažan podsticaj rodno ravnopravnog učešća.

Ovogodišnja tema bh. Foruma o upravljanju internetom je “Bh. internet: Otvoren i siguran?”

Forum se održava u hotelu Bristol u Sarajevu. (Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo 71000)

Prevod na Engleski jezik je obezbijeđen, kao i simultani prevod na znakovni jezik.

Organizatori: One World Platform i Regulatorna agencija za komunikacije BiH; Događaj je pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih/inostranih poslova Bosne i Hercegovine, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. 

Naši partneri: Association for Progressive Communications (APC), Council of Europe, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN, IGFSA, Afilias, UTIC, Networks.

Govornici

Saša Mrdović

Elektrotehnički fakultet

Elvira Bešlija

Vijeće za osobe sa invaliditetom i Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH

Dušan Stojičević

Gransy

Saliha Đuderija

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Bojana Škrobić-Omerović

Networks

Ira Adilagić

Predstavnica osoba sa oštećenim sluhom

Saša Grbić

Centar za podršku studentima sa invaliditetom Banja Luka

Nataša Maros

MyRight

Feđa Kulenović

IT ekspert

Branko Suzić

Predsjednik Saveza slijepih RS

Željko Bajić

BH Radio

Mirela Geko

Koalicija Zanemari razlike

Denis Džidić

BIRN

Muhamed Jusić

Teolog, kolumnist

valentina hvale pellizzer

One World Platform

Leila Nachawati Rego

APC

Wolf Ludvig

EURODIG

Mario Janeček

Ministarstvo sigurnosti

Selma Zeković

OSCE

Muamer Bezdrob

PING d.o.o.

Predrag Katanić

TelradNET

Ana Gascon Marcen

Council of Europe

Organizatori

Partneri

Galerija

Zahvala partnerima

Organizacioni tim želi javno zahvaliti partnerima na uspješnoj saradnji, beskrajno dobroj energiji, posvećenosti, ljubaznosti i ažurnosti tokom II bh. Foruma o upravljanju internetom:

Hotel Bristol

Hotel President

Hostel Franz Ferdinand

Networks

Ringeis

FANFAN